Me olemme PFREUNDT

Mobiili PFREUNDT-punnitustekniikka sai alkunsa jo vuonna 1979. Innovatiivisen kehitystyömme ansiosta olimme maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ensimmäinen yritys, joka sai kalibrointilisenssin tämäntyyppiselle punnitukselle. Tänä päivänä olemme alan markkinajohtaja – ja ainutlaatuisen työympäristön tarjoava yritys. Olemme saavuttaneet edelläkävijän aseman kuluneiden 40 vuoden aikana korkeiden laatuvaatimustemme, asiakaslähtöisen toimintatapamme ja tiimiemme ensiluokkaisen työn avulla.

PFREUNDTin historiaa kuvaa uranuurtajuus ja innovaatiovoima. Tämän ansiosta olemme nyt – ja olemme olleet jo jonkin aikaa – kysytty kumppani mobiilien ja kiinteiden punnitusratkaisujen saralla. Yli 40 000 PFREUNDT-järjestelmää on käytössä eri puolilla maailmaa.

Olemme aina pyrkineet selkeisiin ja tehokkaisiin punnitusprosesseihin, jotka helpottavat asiakkaidemme työtä. Haluamme, että prosessit hoituvat asiakkaillamme helposti, tarkasti ja läpinäkyvästi.

Tiimityöskentelyn avulla opimme toisiltamme, syvennämme osaamistamme innovatiivisissa projekteissa ja saamme tukea kaikilta työelämän osa-alueilta. Katseemme on vahvasti tulevaisuudessa teknologisten edistysaskelien lisäksi myös muilla osa-alueilla: panostamme vahvasti koulutukseen ja osaamisen syventämiseen, ympäristöasioihin ja digitalisaatioon.

Tutustu tarkemmin PFREUNDTiin, yrityksen tuotteisiin ja työhön Radio WMW:n PFREUNDT-podcastissa, joka kuuluu Made in Westmünsterland -sarjaan.

Video

Me olemme PFREUNDT

PFREUNDT: Nykyaikaisen punnitustekniikan asiantuntija

PFREUNDT-punnitusjärjestelmiä on suunniteltu, valmistettu ja myyty jo vuodesta 1979 lähtien. Päätoimipisteemme sijaitsee Saksan Südlohnissa. Yrityksellämme on kattava palveluverkosto, jonka kautta asiakkaamme saavat mobiilien punnitusratkaisujen ohella myös tarvittavat ohjelmistot sekä tiedonsiirtojärjestelmät. Innovatiivisia tuotteitamme hyödynnetään maansiirron, maatalouden, teollisuuden sekä jätehuollon ja kierrätyksen toimialoilla kaikkialla maailmassa. Kattavasta myynti- ja huoltopalveluiden verkostosta saat nopeasti tukea missä ja milloin vain. Laadunhallintajärjestelmämme on standardin DIN EN ISO 9001 vaatimusten mukainen.

PFREUNDT yhdellä silmäyksellä

 • Punnitus- ja tiedonsiirtojärjestelmät sekä ohjelmistot asiakkaille kaikkialla maailmassa
 • Kattava palveluverkosto takaa nopean tuen ja edulliset huoltopalvelut
 • Laadunhallinta standardin DIN EN ISO 9001 vaatimusten mukaisesti

Tavoitteemme: Sujuva yhteistyö, johdonmukainen optimointi ja vastavuoroinen oppiminen

Kumppanuuksien mahdollistama yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden välillä on meille kunnia-asia. Haluamme jatkuvasti parantaa kaikkia tuotteitamme ja palvelujamme. Työntekijämme syventävät jatkuvasti osaamistaan koulutusmahdollisuuksien avulla.

Näemme haasteissa mahdollisuuksia kartoittaa potentiaalimme ja tehdä parannuksia. Viestintää kehitämme jatkuvasti.

Tavoitteemme yhdellä silmäyksellä

 • Prosessien, tuotteiden ja palveluiden jatkuva optimointi
 • Työntekijöiden jatkuva kouluttaminen
 • Kumppanuuksien mahdollistama yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden välillä

Laatuvaatimuksemme Ystävällisen vuorovaikutuksen voimin kohti menestystä

Olemme alan markkinajohtaja, ja meillä on toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Olemme varmistaneet markkinajohtajan asemamme korkeiden laatuvaatimustemme, tiiviiden asiakassuhteiden ja kaikilla osa-alueilla saavuttamiemme huippusuoritusten avulla. PFREUNDT näkee henkilökohtaisen vuorovaikutuksen eräänlaisena orkesterina, jossa jokaisella on oma vastuualueensa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Yhteisen sävelen löytäminen edellyttää panostusta tiimi jokaiselta jäseneltä.

Arvostamme kaikkia työntekijöitämme syntyperään, uskontoon, asemaan, koulutukseen tai työtehtävään katsomatta.

Laatuvaatimuksemme yhdellä silmäyksellä

 • Korkeat laatuvaatimuksemme koskevat niin tuotantoa kuin kaikkea vuorovaikutustakin
 • Miellyttävä ilmapiiri tiimin jäsenten välillä luo perustan sujuvalle yhteistyölle
 • Kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti asemaan, koulutukseen, uskontoon tai syntyperään katsomatta

Filosofiamme: Innovatiivisuus, luotettavuus, uteliaisuus ja ystävällisyys

Työntekijämme ovat asiakassuuntautuneita ja luotettavia. Meille on tärkeää, että jokainen ottaa vastuuta omasta työstään. Suhtaudumme muutoksiin uteliaisuudella, ja ammennamme niistä uutta motivaatiota. Ymmärrämme, että virheitäkin sattuu ja että voimme oppia niistä. Siksi kommunikoimme kaikesta avoimesti. Jokaisella on oikeus ilmaista oma mielipiteensä ja mahdollisuus vaikuttaa.


Perhejohtoisessa yrityksessämme on inhimillinen ja miellyttävä ilmapiiri. Kannustamme ammatilliseen kehittymiseen, mutta teemme myös paljon muuta. Autamme sovittamaan työn ja perhe-elämän yhteen muun muassa yrityksen lastenhoitopalvelun avulla. Optimaalinen työympäristö, monipuoliset työsuhde-edut ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat meille yhtä tärkeitä kuin valmiutemme tehdä investointeja. Tarjoamme palkitsevan työympäristön ystävällisessä ja yhteen hiileen puhaltavassa tiimissä.

Periaatteemme yhdellä silmäyksellä

 • Asiakassuuntautuneet työntekijät
 • Tiimityöskentelyyn sitoutuneet työntekijät, rakentava kritiikki ja virheistä oppiminen sekä tiivis kommunikaatio
 • Innovatiivinen yrityskulttuuri ja miellyttävä työympäristö
 • Työn ja perheen sujuva yhteensovittaminen
 • Monipuoliset työsuhde-edut
 • Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet
 • Kaikilla työntekijöillä vapaaehtoinen oikeus voitonjakoon

Kestävästi kohti tulevaisuutta

Ekologisuus ja taloudellisuus tulevat olemaan tiiviisti sidoksissa toisiinsa tulevaisuudessa. Yrityksemme on ottanut tämän asian omakseen jo nyt: Huomioimme ympäristönäkökohdat liiketoimintojemme optimoinnissa joka päivä kaikissa toimipisteissämme. Pitkäikäiset tuotteemme on suunniteltu säästämään luonnonvaroja. CO2-päästöjä voidaan vähentää suorittamalla punnitus työprosessin aikana, mikä kannustaa meitä jatkuvasti parantamaan tekniikkaamme.

Energiaoptimoidut toimitilamme ja muut toimenpiteemme auttavat osaltaan suojelemaan luontoa sekä hyönteisten ja lintujen elinympäristöjä.

Jotta voimme harjoittaa liiketoimintaamme entistä kestävämmin, PFREUNDT on mukana ÖKOPROFIT-projektissa (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik), jonka puitteissa olemme niittäneet menestystä. Kyseessä on Borkenin alueen kaupan ja teollisuuden edistämishanke, jonka puitteissa osallistuvat yritykset tekevät tiivistä yhteistyöstä. Vuoden kestävän projektin aikana järjestettävissä työpajoissa keskustellaan osallistujia kiinnostavista ympäristöteemoista.

Kestävä kehitys yhdellä silmäyksellä

 • Luonnonvaroja säästävät, pitkäikäiset tuotteet
 • Hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet
 • Energiatehokkaat ja energiaa säästävät toimitilat
 • Kasvien ja eläinten elinympäristöjen suojeleminen

Digitalisaatio: PFREUNDT on valmiina tulevaisuuden haasteisiin

Maailman markkinajohtajan asemassa katseemme on jatkuvasti oltava tulevaisuudessa. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia parantaaksemme sisäisiä prosesseja ja kehittääksemme tulevaisuuden liiketoimintamalleja. AnGeWaNt-hankkeen (hyötyajoneuvojen hybrideissä punnituspalveluissa hyödynnettäviä kalibroitavia vaakoja tarkasteleva tutkimus) puitteissa tutkimme tulevaisuuden hybridiä liiketoimintamallia ja kehitämme prototyyppejä.

Olemme kehittäneet yhteistyössä Münsterin yliopiston tutkijoiden kanssa laadunvarmistuksen kamerapohjaisen tarkastusjärjestelmän, joka on otettu menestyksekkäästi käyttöön tuotannossamme. Laadunhallinta hoituu digitaalisesti yrityksemme kaikissa toiminnoissa, ja digitaalisia koulutusalustoja hyödynnetään monipuolisesti.

Digitalisaatio yhdellä silmäyksellä

 • Laadunvarmistuksen ja -valvonnan tutkimusprojektit
 • Sisäisten prosessien kehittäminen digitalisaation kautta
 • Tulevaisuuden liiketoimintamallien kehittäminen uusimpien tekniikoiden avulla