Vi er PFREUNDT

Allerede i 1979 opfandt vi hos PFREUNDT mobile vejesystemer. Takket være vores innovative udvikling har vi som det første firma i verden modtaget en kalibreringstilladelse til denne form for vejning. I dag er vi førende på markedet – og samtidig en arbejdsplads med en særlig atmosfære. Denne ledende rolle har vi opnået i de forgangne fire årtier i kraft af høje kvalitetsambitioner, nærhed til kunderne og toppræstationer fra vores team.

PFREUNDTs virksomhedshistorie er præget af pionerånd og innovationskraft. Dette gør os nu som før til en værdsat partner inden for mobil og stationær vejeteknik. Verden over er vi aktuelt aktive med over 40.000 PFREUNDT systemer.

Lige fra begyndelsen har vores ambition været at lette de dyre og tidskrævende arbejdsprocesser ved vægtbestemmelsen hos vores kunder. Med samarbejdsånd og virkelyst arbejder vi på at gøre dine arbejdsprocesser mere enkle, præcise og transparente.

I den forbindelse arbejder og lærer vi i kommunikerende teams, profiterer af vores innovative projekter og modtager omfattende støtte på alle områder af arbejdsverdenen. Ikke kun vores tekniske udviklinger er fremtidsorienteret: Også når det kommer til uddannelse og opkvalificering, miljø- og naturspørgsmål og i digitaliseringen går vi foran med hurtige skridt. 

Du kan også høre mere om virksomheden, produkterne og arbejdet hos PFREUNDT i PFREUNDT podcasten hos Radio WMW. Denne er lavet i forbindelse med serien ”Made in Westmünsterland” . 

Imagefilm

Vi er PFREUNDT

PFREUNDT: Eksperter inden for moderne vejeteknik verden over

Siden 1979 har vi hos PFREUNDT planlagt, udviklet og solgt vejesystemer. Med udgangspunkt i vores hovedsæde i Südlohn spænder vores virksomhed i dag over et finmasket servicenetværk for vores kunder: Ud over mobile vejesystemer er software og de nødvendige dataoverførselssystemer nu også blevet en del af vores portefølje. Verden over er vi repræsenteret på markederne udvindings-, landbrugs-, industri-, bortskaffelses- og genbrugssektoren med vores innovative produkter. Vores omfattende servicenetværk garanterer en hurtig assistance når som helst og overalt. Vores kvalitetsstyringssystem opfylder kravene i DIN EN ISO 9001.

Overblik over PFREUNDT

 • Vejesystemer, software og dataoverførselssystemer til kunder verden over
 • Finmasket servicenetværk til hurtig assistance og prisattraktiv service
 • Kvalitetsstyring iht. specifikationerne i DIN EN ISO 9001

Vores mål: Perfekt samarbejde, konsekvent optimering, lære af hinanden

Partnersamarbejdet med kunder, leverandører og medarbejdere ligger os her meget på sinde. Vi stræber efter løbende forbedring af alle vores produkter og tjenesteydelser. Vores medarbejdere kvalificerer sig gennem permanente uddannelses- og videreuddannelsesprogrammer. 

De udfordringer, der opstår, ser vi som muligheder for at opdage potentiale og opnå forbedringer. Vores kommunikation videreudvikler vi konstant.

Overblik over vores mål

 • Kontinuerlig optimering af vores processer, produkter og tjenesteydelser
 • Løbende uddannelse af vores medarbejdere
 • Partnersamarbejde med kunder, leverandører og medarbejdere

Vores kvalitetsstandarder: Respektfuldt samvær – fælles succes

Som globalt førende er vi repræsenteret rundt om i verden. Høje kvalitetsstandarder, vores personlige omgang med kunder og toppræstationer på alle områder har givet os vores markedsposition. Vi ser på samværet i virksomheden PFREUNDT som et harmonisk orkester, hvor alle spiller hver sit instrument og tilpasser sig hinanden. For at få symfonien til at lyde godt er alle toner vigtige, fra førsteviolinen til paukeslaget.

Alle medarbejdere har som mennesker samme værdi, uafhængigt af oprindelse, religion, status, uddannelse, opgave i firmaet.

Overblik over vores kvalitetsstandard

 • Høje kvalitetsstandarder gælder både for produktionen og omgangen med hinanden
 • Harmonisk atmosfære blandt teamet som grundlag for samarbejdet
 • Ligeværd blandt alle medarbejdere, uafhængigt af status, uddannelse, position, religion eller oprindelse

Vores filosofi: Innovation og pålidelighed, nysgerrighed og harmoni

Vores medarbejdere er kundeorienterede, loyale og pålidelige. En høj grad af ansvar for den enkelte er vigtigt for os. Vi møder enhver forandring med nysgerrighed og motivation. Fejl tolereres, for de giver mulighed for at lære. Det kommunikerer vi åbent om. Alle skal, kan og må givet sit input til virksomheden. 


Vores virksomhed er og bliver familiestyret med en personlig atmosfære. Vi støtter ikke kun den jobmæssige udvikling. Vi hjælper til at få arbejdsmæssige og familiemæssige krav til at gå op i en højere enhed, f.eks. med firmaets egen børnepasningsordning. Optimale arbejdsomgivelser, god social sikring og indflydelse til den enkelte er lige så vigtigt som vores store investeringsvillighed. Og ikke mindst tilbyder vi et arbejde, der er sjovt, i et harmonisk team med en familieagtig stemning. 

Overblik over vores filosofi

 • Kundeorienteret samarbejde
 • Engageret teamarbejde, effektiv fejlkultur og omfattende kommunikation
 • Innovativ virksomhedskultur og harmonisk arbejdsatmosfære 
 • Hjælp med at få arbejde og familieliv til at gå op 
 • God social sikring 
 • Indflydelse til alle 
 • Mulighed for overskudsdeling for alle medarbejdere

Bæredygtigt ind i fremtiden

Økologi og økonomi går hånd i hånd ind i fremtiden. Det er allerede tilfældet hos os i dag: Vi optimerer vores arbejde hver dag og på alle vores steder, også med hensyn til miljøet. Vores langtidsholdbare produkter er skabt til at skåne ressourcer. Vejningen i arbejdsprocessen sikrer en reduktion af CO2-emissionerne – også med dette hensyn videreudvikler vi konstant vores teknik.

Vores energieffektive, optimerede bygning yder sit bidrag til miljøbeskyttelse, ligesom vores tiltag til bevarelse af levesteder for insekter og fugle.

For at blive endnu mere bæredygtige har vi hos PFREUNDT med succes deltaget i projektet ”ÖKOPROFIT” (økologisk projekt for integreret miljøteknik). Der er tale om et samarbejdsprojekt, hvor erhvervsfremmeinstituttet Kreis Borken og deltagende virksomheder arbejder tæt sammen. På fælles workshops blev alle miljørelevante emner, som interesserede deltagerne, behandlet gennem et år. 

Overblik over bæredygtighed

 • Ressourcebesparende, langtidsholdbare produkter
 • Reducerede CO2-emissioner 
 • Energieffektiv firmabygning, så energi spares 
 • Tiltag til bevarelse af levesteder for flora og fauna

Digitalisering: Fremtiden hos PFREUNDT er her og nu

Som fremtidsorienteret, globalt førende virksomhed udnytter vi mulighederne med digitalisering til at forbedre interne processer og udvikle fremtidsorienterede forretningsmodeller. I forskningsprojektet ”AnGeWaNt” (arbejde på kalibrerede vægte til hybride vejeydelser på erhvervskøretøjer) undersøger vi som led i et støtteprojekt hybride forretningsmodeller i fremtiden og omsætter dem i prototyper.

I samarbejde med forskere fra Universität Münster har vi udviklet et kamerabaseret inspektionssystem til kvalitetskontrol, som med succes anvendes hos os i produktionen. Overalt i virksomheden sker der en digital kvalitetsstyring, og digitale kursusplatforme benyttes i høj grad.

Overblik over digitalisering

 • Forskningsprojekter vedr. kvalitetssikring og -kontrol
 • Forbedring af interne processer gennem digitalisering 
 • Udvikling af fremtidsorienterede forretningsmodeller i kraft af topmoderne teknologier