Innovatiivinen järjestelmäratkaisu Rheinische Baustoffwerke GmbH:n tarpeisiin

Olipa kyseessä pyöräkuormaajavaaka, ajoneuvovaaka tai kippiautovaaka, aika on rahaa kaikissa näissä työvaiheissa. Prosessien optimoinnin avulla säästät aikaa ja rahaa.

”PFREUNDT-ratkaisujen avulla kaikki prosessit kulkevat käsi kädessä”, sanoo Alexander Tos, joka vastaa Rheinische Baustoffwerke GmbH:n IT-tuotantojärjestelmistä. Hän on ylpeä innovaatioista, jotka yrityksessä on pystytty toteuttamaan PFREUNDT-järjestelmäratkaisujen avulla. Ratkaisu on vakuuttanut myös työntekijät, jotka hyötyvät mobiilien punnitusjärjestelmien tuomasta paremmasta turvallisuudesta ja hallinnollisten yksiköiden tiiviimmästä verkostosta.

Tutustu tarkemmin PFREUNDT GmbH:n innovatiivisiin järjestelmäratkaisuihin ja siihen, miten lastaus ja kuormien purku sujuvat RBS:llä nyt erittäin turvallisesti, tarkasti ja nopeasti.

Punnitus pyöräkuormaajavaa’alla

Tiedot nopeasti ja turvallisesti pyöräkuormaajasta loppuasiakkaalle

Paljon liikkumista sinne tänne, lukuisia asiakirjoja ja kankeita työnkulkuja.

Kaikki tämä on nyt historiaa Rheinische Baustoffwerke GmbH:ssa. Käytössä olevan digitaalisen järjestelmäratkaisun ansiosta yrityksen ei enää tarvitse käsitellä kasoittain asiakirjoja tai hukata aikaa tarpeettomaan analogiseen tietojenkäsittelyyn. Punnitustietoja ei häviä eikä niitä siirry vääriin tietojärjestelmiin.

Myös asiakkaat ja työntekijät ovat ottaneet ratkaisun omakseen. Yrityksen Erkelenzin toimipisteessä maansiirtoprosessit sujuvat nyt tehokkaasti ilman turhia odotusaikoja. Hallinnolliset tehtävät hoituvat näppärästi PFREUNDT Web Portalissa.

Pyöräkuormaajan uuden punnitusjärjestelmän edut:

 • Vaaratilanteiden minimointi, koska kuorma-auton kuljettajan ei tarvitse siirtyä ajoneuvosta toiseen
 • Nopea tiedonsiirto nykyaikaisella tekniikalla
 • Kaikki tiedot ovat heti saatavilla päätoimipisteessä
 • Kuormakirja voidaan tulostaa DIN A4 -muodossa MFT-päätelaitteella, ja se sisältää enemmän tietoja kuin pelkät punnitustositteet
 • Laatusinetti tulostettavissa myös visuaalisin tehostein nykyaikaisilla lasertulostimilla
 • QR-koodin tulostusmahdollisuus, koodin avulla loppuasiakas voi lukea ja tallentaa kaikki tiedot ja käsitellä niitä digitaalisesti

Vanha ja uusi menetelmä

Maansiirto: Punnitus pyöräkuormaajavaa’alla

Vanha menetelmä paikan päällä:

 1. Saapuminen kohteeseen: Kuorma-auto ajaa paikkaan, jossa pyöräkuormaaja on valmiina materiaalien kuormaamista varten.
 2. Perustietojen siirto: Kuorma-auton kuljettaja poistuu ajoneuvosta ja ilmoittaa perustiedot pyöräkuormaajan kuljettajalle.
 3. Kuormaus: Pyöräkuormaaja valitsee tiedot vaa’alla ja kuormaa materiaalit.
 4. Punnitustietojen keruu: Pyöräkuormaajan kuljettaja laatii punnitustositteen, ja kuorma-auton kuljettaja poistuu ajoneuvostaan uudelleen tositteen allekirjoittamista varten. 
 5. Tietojen siirto: Kuorma-auton kuljettaja säilyttää tositteen kuorman purkua varten, ja pyöräkuormaajan kuljettajalle jää tositteen kopio.
 6. Tietojen siirto I: Kuorma-auton kuljettaja toimittaa tositteen kuorman purkupaikalle. Tositteet kerätään ja arkistoidaan kaupallisessa käytössä edellytettävän vakaushyväksynnän mukaisesti.
 7. Tietojen siirto II: Toimistossa perustiedot siirretään järjestelmään, josta ne siirretään päivittäin ERP-järjestelmään.

Uusi, innovatiivinen PFREUNDT-järjestelmäratkaisu:

 1. Saapuminen kohteeseen: Kuorma-auton kuljettaja saa RFID-kortin punnitustietojen tallennusta varten.
 2. Kuormaus ja punnitustietojen keruu: PFREUNDT WK60 -punnitusjärjestelmällä varustettu pyöräkuormaaja hoitaa kuormauksen ja kerää punnitustiedot.
 3. Punnitustietojen tallennus: Punnitustiedot tallennetaan RFID-kortille pyöräkuormaajassa olevalla RFID-laitteella.
 4. SB-päätelaite: Kuormauksen jälkeen ennen kohteesta poistumista RFID-kortti luetaan SB-päätelaitteella.
 5. Punnitustietojen hyväksyntä: Kuljettaja allekirjoittaa punnitustiedot ja tulostaa kuormakirjan.

 

Punnitus ajoneuvovaa’alla

Turvallisempi ja tehokkaampi työskentely

Kortit muistiinpanovälineiden sijaan. Kun lastausta tehdään pyöräkuormaajalla, RBS tallentaa kaikki tarvittavat tiedot nyt RFID-sirulle. Tämän älykkään menetelmän ansiosta kuljettajan tarvitsee poistua ajoneuvosta vasta kuormauksen jälkeen. Kaikki prosessit hoituvat digitaalisesti. Odotusajat lyhenevät ja prosessit optimoituvat.

Uuden MFT-päätelaitteen avulla asiakkaat voivat katsoa ja hyväksyä kuormaustietoja. Kaikki tallennetut punnitustiedot lähetetään PDF- ja raw-tiedostoina toimipisteeseen ja kopiona päätoimipaikkaan, jossa tiedot siirretään automaattisesti ERP-järjestelmään.

Uuden menetelmän edut:

 • Tiedot ovat päätoimipisteen saatavilla helposti ja nopeasti
 • Tiedot siirretään ja tallennetaan keskitetysti SAP-järjestelmään
 • Kuorma-auton kuljettaja ei poistu ajoneuvosta kuormauksen ja punnituksen aikana, mikä minimoi mahdolliset vaaratilanteet
 • Kuljettaja poistuu ajoneuvosta vain poistumisalueella kuormakirjan laatimista varten
 • Kuormakirjojen laadinta hoituu automaattisesti
 • Kuormakirjat tulostetaan DIN A4 -muodossa, ja ne sisältävät entistä enemmän tietoa
 • Laatusinetti ja QR-koodi myös tulostettavissa
 • Ratkaisua voidaan käyttää kuormauksessa siilosta ja pyöräkuormaajalla sekä ajoneuvovaa’assa, ja kiireisinä aikoina käyttöä on mahdollista rajoittaa ajallisesti

Vanha ja uusi menetelmä

Maansiirto: Punnitus ajoneuvovaa’alla lastattaessa pyöräkuormaajalla ja siilosta

Vanha menetelmä paikan päällä:

 1.  Saapuminen kohteeseen ja kuormaus: Kuorma-auto lastataan ensin pyöräkuormaajalla tai siilosta, minkä jälkeen se ajaa ajoneuvovaa’alle.
 2. Punnitustietojen keruu: RBS:n työntekijä syöttää manuaalisesti kaikki perustiedot, kuten asiakas, rakennustyömaa, rekisterinumero, huolintaliike, tuote ja toimitustapa, sekä muut tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen kuorma-auto punnitaan. Kuormauksen nettopaino määritetään tallennetun taarapainon ja bruttopainon avulla. Tallennettu taarapaino ei kuitenkaan vastaa ajoneuvon todellista tyhjäpainoa, mikä vääristää nettopainoa (kuormatun materiaalin painoa). Jos tarvittavaa materiaalimäärää ei ole kuormattu, kuorma-auton kuljettaja ajaa takaisin kuormauspaikalle.
 3. Punnitustietojen tallennus I: Kuljettaja allekirjoittaa allekirjoituskenttään ja saa tulostetun kuormakirjan RBS:n työntekijältä.
 4. Punnitustietojen tallennus II: Perus- ja punnitustiedot siirretään tietyin väliajoin toimiston palvelimelle.

Uusi, innovatiivinen PFREUNDT-järjestelmäratkaisu:

 1. Saapuminen kohteeseen ja punnitustietojen keruu: Kuorma-auton punnitus PFREUNDT-ajoneuvovaa’alla. Kuorma-auton kuljettaja saa RFID-kortin, joka sisältää tallennetut punnitustiedot.
 2. Kuormaus: Kuorma-auto lastataan pyöräkuormaajalla tai siilosta tarpeen mukaan.
 3. Punnitustietojen keruu: Ennen kohteesta poistumista kuorma-auto punnitaan kuormineen ja punnitustiedot tallennetaan RFID-kortille.
 4. Punnitustietojen hyväksyntä: RFID-kortin tiedot luetaan SB-päätelaitteella. Kuljettaja allekirjoittaa punnitustiedot ja tulostaa kuormakirjan.
 5. PFREUNDT Web Portal: Punnitustiedot siirretään reaaliajassa SAP-järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Tietoja ei tarvitse kerätä ja tallentaa manuaalisesti.

 

Punnitus kippiautovaa’alla

Oikeat prosessit mahdollisimman nopeasti

Kuorman purkamisen prosesseihin liittyy usein aikaavievää hallinnollista työtä.

Nyt asiat ovat kuitenkin toisin Hürthissä sijaitsevassa Rheinische Baustoffwerke GmbH:ssa. Ensimmäisten kuormauskertojen älykkään organisoinnin ja vakioasiakkaille tarkoitetun pikalinjan avulla vältetään pitkät odotusajat. Kaikki tarvittavat dokumentit, kuten hyväksynnät, syötetään järjestelmään ja tallennetaan RBS-kortille, jossa ne ovat saatavilla kuorma-auton ajaessa lukulaitteelle. Järjestelmä määrittää painon, ja tiedot tallennetaan kuljettajan vahvistuksen jälkeen automaattisesti RBS-kortille.

Kuorma-auton kuljettaja hyväksyy toimituksen ohjaamon korkeudella sijaitsevalla näytöllä. Kuorman purkusijainti näkyy suoraan näytöllä ja kirjoitetaan RBS-kortille. Toimitussijainti tallennetaan digitaalisesti GPS-koordinaattien avulla, joten sijainti voidaan jäljittää jatkuvasti. Kuorman purkamisen jälkeen kuorma-auto ajaa uudelleen vaa’alle ja pysäköi uuden MFT-päätelaitteen lähelle. Kun kuljettaja syöttää kortin laitteeseen, hän voi tarkastella kaikkia tallennettuja tietoja kosketusnäytöllä ja vahvistaa tiedot lopuksi allekirjoituksellaan.

Prosessin aikana tallennetut tiedot siirretään toimistolle palvelun kautta. PDF- ja raw-tiedostot, mukaan lukien kopiot kaikista luoduista punnitustiedoista, lähetetään päätoimipisteeseen, jossa ne ladataan automaattisesti ERP-järjestelmään.

Uuden järjestelmäratkaisun edut yhdellä silmäyksellä:

 • Tiedot nopeasti saatavilla
 • Helpottaa työntekijöiden työtä punnituksen yhteydessä, koska kaavamaisia työvaiheita jää pois
 • Visuaalisissa kuormakirjoissa entistä enemmän tietoa DIN A4 -muodossa
 • Näytteenotto ei unohdu, sillä järjestelmä pyytää sitä
 • Nopeat toiminnot lyhentävät odotusaikoja
 • Tuotanto tehostuu
 • Tarkka dokumentointi kuormauspaikkojen GPS-tietojen ansiosta
 • Nykyaikaisin punnitusjärjestelmä koko Euroopassa innovatiivisen, kestävän ja prosessien optimointiin soveltuvan tekniikan ansiosta

 

Vanha ja uusi menetelmä

Jätehuolto: Punnitus ajoneuvovaa’alla

Vanha menetelmä paikan päällä:

 1. Saapuminen kohteeseen: Aiemmin kuorma-auton kuljettaja suuntasi ensimmäiseksi RBS:n Hürthin tehdasalueella sijaitsevaan toimistoon.
 2. Punnitus- ja materiaalitietojen keruu: Kun kuljettaja on pysäköinyt kuorma-auton vaa’alle, hän toimittaa asiakirjat ensimmäisen kuormauskerran yhteydessä tehdasalueella sijaitsevaan toimistoon. Jos kyseessä on toistuva kuormaus, RBS:n henkilökunta tarkistaa olemassa olevat asiakirjat ja määrittää bruttopainon punnitsemalla kiinteän taarapainon.
 3. Näytteenotto: Kaikista toimituksista otetaan ajoittain näytteitä. Kuljettaja kuittaa digitaalisella allekirjoituksellaan ja saa kuormakirjan.
 4. Kuorman purku: Kuljettaja saa tiedon purkusijainnista ja ajaa sinne kuorman purkua varten.
 5. Tietojen siirto: Perus- ja punnitustiedot siirretään toimistoon seuraavalla jaksottaisella siirtokerralla.

Uusi, innovatiivinen PFREUNDT-järjestelmäratkaisu:

 1. Saapuminen kohteeseen ja punnitustietojen keruu: Ajoneuvo punnitaan kuormineen sen saapuessa kohteeseen. Punnitustiedot tallennetaan RFID-kortille.
 2. Tietojen käsittely kohteessa: RFID-kortilla olevia tietoja voidaan hakea ja katsoa mobiilisovelluksen avulla, ja purkusijainti voidaan kirjata GPS-tietojen avulla.
 3. Kuorman purku: Kuorma puretaan annetussa sijaintipaikassa.
 4. Punnitustietojen keruu: Kuorman purkamisen jälkeen tyhjä ajoneuvo punnitaan ja punnitustiedot tallennetaan RFID-kortille.
 5. Punnitustietojen hyväksyntä: RFID-kortti luetaan SB-päätelaitteella ennen kohteesta poistumista. Kuljettaja allekirjoittaa punnitustiedot ja tulostaa kuormakirjan.