Vi er PFREUNDT

Så tidlig som i 1979 fant vi hos PFREUNDT opp mobile veiesystemer. Takket være vår innovative utvikling har som første bedrift i verden fått kalibreringsgodkjenning for denne måten å veie på. I dag er vi markedsledende – og samtidig en arbeidsplass med en spesiell atmosfære. Denne lederrollen har vi oppnådd gjennom de siste fire tiårene med de høyeste kvalitetskravene, nærhet til kundene og toppytelse fra alle teamene våre.

Bedriftshistorien til PFREUNDT er preget av en pionerånd og innovasjonskraft. Det gjør oss i dag som før til en ettertraktet partner for mobil og stasjonær veieteknologi. Verden over er for tiden over 40 000 PFREUNDT-systemer i sving.

Helt siden vi starta har målet vårt vært å forenkle de mest krevende, tidsintensive arbeidsprosessene ved vektmåling hos kundene våre. Som kolleger og fulle av handlingskraft arbeider vi med å gjøre arbeidsprosessene enklere, mer presise og mer gjennomsiktige.

For å oppnå det arbeider og lærer vi i kommunikative teams, drar fordel av våre innovative prosjekter, og får omfattende støtte i alle områder av yrkeslivet. Det er ikke bare vår tekniske utvikling som er fremtidsrettet: Også når det gjelder utdanning og kvalifisering, miljø- og økologiske spørsmål, eller digitalisering, går vi fremover med raske skritt. 

Mer om bedriften, om produktene og om å jobbe hos PFREUNDT finner du også i den siste PFREUNDT-podcast-episoden fra Radio WMW. Denne ble til som del av serien «Made in Wesmünsterland». 

Imagefilm

Vi er PFREUNDT

PFREUNDT: Eksperter for moderne veieteknologi verden over

Siden 1979 planlegger, utvikler og distribuerer vi hos PFREUNDT veiesystemer. Fra vårt hovedkontor i Südlohn, Tyskland, spenner et omfattende servicenett verden for kundene våre: I tillegg til mobile veiesystemer hører nå også den tilhørende programvaren og de nødvendige dataoverføringssystemene til tilbudet vårt. Verden over er vi representert i markedene for utvinning, jordbruk, industri og renovasjon med våre innovative produkter. Vårt omfattende salg- og servicenettverk garanterer rask støtte, når som helst, hvor som helst. Vårt kvalitetsstyringssystem oppfyller kravene i DIN EN ISO 9001.

Oversikt over PFREUNDT

 • Veisesystemer, programvare og dataoverføringssystemer for kunder i hele verden
 • Omfattende servicenett for rask støtte og kostnadseffektiv service
 • Kvalitetsledelse iht. kravene i DIN EN ISO 9001

Våre mål: Samarbeide perfekt, optimalisere konsekvent, lære av hverandre

Samarbeide som partnere med kunder, leverandører og medarbeidere er en virkelig hjertesak for oss. Vi streber etter kontinuerlig forbedring av alle våre produkter og tjenester. Våre medarbeidere kvalifiserer seg gjennom permanente kurs- og videreutdanningstiltak. 

Utfordringer som dukker opp ser vi som muligheter til å oppdage potensiale, og utnytte dem til forbedringer. Vi fortsetter alltid å utvikle kommunikasjonen vår.

Våre mål i ett

 • Kontinuerlig optimalisering av våre prosesser, produkter og tjenester
 • Kontinuerlig opplæring av medarbeiderne våre
 • Samarbeid som partnere med kunder, leverandører og medarbeidere

Vår kvalitetsstandard: Vennlig, eller PFREUNDTlig, med hverandre – vellykket sammen

Som verdensleder er vi representert over hele kloden. En høy kvalitetsstandard, vår personlige omgang med kunder og topp ytelse i alle områder sikrer markedsposisjonen. Vi ser på samværet i PFREUNDT som et harmonisk orkester der alle spiller hver sitt instrument, og er samstemt med de andre. Alle er like viktige for en harmonisk lyd, fra første fiolin til paukene.

Hver medarbeider er like viktig som menneske, uansett hvor de kommer fra, hva de tror på, hvilken status, utdanning eller oppgave de har i firmaet.

Vår kvalitetsstandard i ett

 • Høye kvalitetsstandarder gjelder for både produksjonen og samværet
 • En harmonisk atmosfære internt i teamet er grunnlaget for samarbeid
 • Likeverd for alle medarbeidere, uavhengig av status, dannelse, stilling, religion og opprinnelse

Vår filosofi: Innovasjon og pålitelighet, nysgjerrighet og harmoni

Våre medarbeidere er kundeorienterte og pålitelige. Et høyt nivå av individuelt ansvar er viktig for oss. Vi møter alle forandringer med nysgjerrighet og motivasjon. Det er lov å gjøre feil, fordi det er en gyllen mulighet til å lære. Det kommuniserer vi åpent om. Alle stemmer skal, kan, og bør høres i bedriften. 


Bedriften vår er og forblir familiestyrt med personlig atmosfære. Vi fremmer ikke bare yrkesmessig utvikling. Vi hjelper med å føre sammen yrkesmessige og familiære utfordringer, for eksempel med et bedriftsinternt konsept for barnepass. Et optimalt arbeidsmiljø, høye sosiale ytelser og rett til å uttale seg er like viktig for oss som vår store vilje til å gjøre investeringer. Og sist, men ikke minst, tilbyr vi jobber som er moro, i et harmonisk team med en familiær stemning. 

Vår filosofi i ett

 • Kundeorienterte medarbeidere
 • Engasjert teamarbeid, effektiv feilkultur og omfattende kommunikasjon
 • Innovativ bedriftskultur med harmonisk arbeidsatmosfære 
 • Støtte med å kombinere jobb og familie 
 • Høye sosiale ytelser 
 • Alle har rett til å bli hørt 
 • Frivillig deling av overskudd med alle medarbeidere

Bærekraftig inn i fremtida

Økologi og økonomi møter fremtida hånd i hånd. Hos oss er det allerede tilfellet i dag: Vi optimaliserer arbeidet vår med tanke på miljø, hver dag, og overalt. Produktene våre, som har lang levetid, er dimensjonert for å skåne ressurser. Veiing i arbeidsprosessen sørger for en reduksjon av CO2-utslipp. Dette er også noe vi kontinuerlig videreutvikler teknologien vår.

Vårt energiteknisk optimaliserte bygg bidrar på sin måte til miljøvernet, på samme måte som våre tiltak for å opprettholde livsrommet for insekter og fugler.

For å driftes enda mere bærekraftig, har PFREUNDT deltatt på prosjektet «ÖKOPROFIT» (økologisk prosjekt for integrert miljøteknologi). Dette er et samarbeidsprosjekt der bedriftsutviklingsselskapet i Borken, og bedrifter som deltar, samarbeider tett. I felles arbeidsgrupper ble miljørelevante tema som er av interesse for deltakerne bearbeidet over flere år. 

Bærekraft i ett

 • Ressursskånsomme produkter med lang levetid
 • Reduserte CO2-utslipp 
 • Energieffektive firmabygg for å spare energi 
 • Bevaringstiltak for livsrommet til planter og dyr

Digitalisering: Fremtiden hos PFREUNDT er nå

Som fremtidsrettet verdensleder bruker vi mulighetene fra digitalisering til å forbedre interne prosesser og til å utvikle fremtidige forretningsmodeller. I forskningsprosjektet «AnGeWaNt» (arbeid med kalibrerte vekter for hybrid veieeffekt på nyttekjøretøy), undersøker vi fremtidige hybride forretningsmodeller og forvandler de til prototyper som del av et støttet prosjekt.

Sammen med forskere fra universitetet i Münster har vi utviklet et kamerabasert inspeksjonssystem for kvalitetskontroll, som vi brukes med suksess i produksjonen vår. Overalt i bedriften leves digital kvalitetsledelse, og digitale læringsplattformer brukes i stor grad.

Digitalisering i ett

 • Forskningsprosjekter til kvalitetssikring og -kontroll
 • Forbedring av interne prosesser med digitalisering 
 • Utvikling av fremtidige forretningsmodeller takket være den nyeste teknologien