Mobil veieteknologi til lasting, transport og digitale prosessløsninger – for at utvinning skal bli helt enkelt

Robust, lang levetid og effektiv – det kan du stole på med de innovative vektene fra PFREUNDT. I de mange utfordringene med materialveiing i utvinning er pålitelige og presise vekter uunnværlige.

Takket være de mobile veiesystemene fra PFREUNDT oppstår det nye muligheter for presis veiing av materialer, og nye muligheter for å digitalisere prosesskjeden, og gjøre den enda mer effektive, byr seg.

Ved siden av fordelene i den egentlige virksomheten blir avviklinger innen logistikk og datterselskap forenklet betraktelig: Ved de enorme mengdene råmaterialer må sikkerheten i godstransporten være garantert. Presis veiing for transport er uunngåelig og må sikres ved hjelp av mobile veiesystemer allerede i ladeprosessen.

Hvis oppdrag videreformidles til underleverandører, kan alle materialstrømmer og hele utvinningsprosessen følges. Det bygger tillitt hos alle parter.

PFREUNDT WK60-serie

Fleksibel, fremtidssikret, produsentuavhengig og kalibrerbar

  • Det første trinnet mot digitalisering i utvinningen
  • Effektiv lasting takket være maksimal utnyttelse
  • Samsvarsvurdert av PFREUNDT
  • Automatisering av veieprosesser
  • Dataforvaltning med PFREUNDT Web Portal
  • Raskere klargjøring takket være integrert vekt

Om det gjeller kontrollveiing eller kalibrert veiing for korrekt handel: Med de økonomiske og bærekraftige løsningene fra PFREUNDT er du alltid godt forberedt i utvinningssektoren. Også for fremtidige utfordringer.

For en enkel, presis og effektiv veiing fins WK60-serien i forskjellige versjoner, perfekt tilpasset kravene dine. Les mer om WK60, hjertet i våre mobile veieløsninger.

Produktportefølje

Produkter i området utvinning

For våre kunder i utvinningssektoren utvikler vi mobile og stasjonære veiesystemer som er både nyttige og pålitelige. Vi tilbyr mange veieløsninger for alle prosesser i bearbeidingskjeden. Lær mer om vår produktportefølje.

Systemløsninger

Digitalisering i utvinningssektoren: Med sammenkoblet registrering av veiedata gjennom hele prosesskjeden forbereder vi deg for fremtida

Veiing 4.0 – det står for forenkling av driftsprosesser og digitalisering av prosessene. Få fordelene av tidsmessige, personalmessige og økonomiske besparelser i eksisterende logistiske prosesser.

Hos PFREUNDT får du et enhetlig mobilt veiesystem som er kompatibel med alle vanlige kjøretøy i kjøretøyflåten din.  En oversikt over alle digitale veiedata får du i vår PFREUNDT Web Portal. Dataene blir overført direkte fra PFREUNDT-veiesystemet til portalen, og er der umiddelbart tilgjengelige for videre bearbeiding og evaluering. Oppnå ikke bare bedre innsyn og en optimalisert planlegging, men oppdag potensiale takket være individuelle analyser og rapporter som grunnlag for avgjørelsene dine.

Disse og andre fordeler kan du vente deg:

Lærefilm

Systemløsninger for utvinningsbedrifter

Lær mer om PFREUNDT veiesystem-løsningene i videoen vår. De blir tilpasset til dine spesielle krav og bedriftsprosesser, og kan uten problemer integreres i din aktuelle maskin- og kjøretøyflåte. Den sammenkoblede registreringen av veiedata over hele prosesskjeden sparer deg tid og penger i den daglige driften. Les mer om våre referanser.