Samle, sortere, bearbeide og transportere – for at veiing skal bli helt enkelt

Skrittet i retning digitalisering som helt tydelig lønner seg innen renovasjon: Med mobile veiesystemer fra PFREUNDT sparer du ikke bare tid og penger, men øker også tillitten hos kunden. 

Robust, lang levetid og effektiv – det kan du stole på med den innovative veieteknologien fra PFREUNDT. Presis veiing av materialstrømmene får en økende betydning i renovasjonssektoren, fordi det blir fakturert etter vekt, og den egentlige verdiskapingen ligger i videresalg av sorterte, rene og materialer fra gjenvinning.

PFREUNDT WK60-serie

Fleksibel, fremtidssikret, produsentuavhengig og kalibrerbar

  • Problemfri ombygging av maskinflåten
  • Direkte tilkobling til PFREUNDT Web Portal
  • Kryptert, sikker dataoverføring
  • Kundeorienterte innstillinger
  • Effektoversikt for vektene (Monitoring)
  • Flerspråklighet

Om det gjeller kontrollveiing eller kalibreringspliktig veiing for korrekt handel: Med WK60-serien er du alltid klar for alle trinn innen renovasjon. Også klar for fremtidige utfordringer.

For en enkel, presis og effektiv veiing fins WK60-serien i forskjellige versjoner, perfekt tilpasset kravene dine. Les mer om WK60, hjertet i våre mobile veieløsninger.

Produktportefølje

Produkter innen renovasjon

For våre kunder innen renovasjon utvikler vi mobile og stasjonære veiesystemer som er både nyttige og pålitelige. Vi tilbyr mange veieløsninger for alle prosesser i bearbeidingskjeden. Lær mer om vår produktportefølje.

Systemløsninger

Vi forbereder deg på fremtida: Sammenkoblet registrering av veiedata for hele prosesskjeden

Fra standardløsningen til komplekse systemløsninger for hele driftsprosessen – alt er mulig med veiesystemene våre. Takket være vår mangeårige erfaring vet vi nøyaktig hva som gjelder, og gjør det enkelt for deg.

Du kan være trygg på at PFREUNDT utvikler den beste veieløsningen for bedriften din.

Disse og andre fordeler kan du vente deg:

Lærefilm

Systemløsninger for avfallshåndteringen

Lær mer om PFREUNDT veiesystem-løsningene i videoen vår. De blir tilpasset til dine spesielle krav og bedriftsprosesser, og kan uten problemer integreres i din aktuelle maskin- og kjøretøyflåte. Den sammenkoblede registreringen av veiedata over hele prosesskjeden sparer deg tid og penger i den daglige driften.