Innovative systemløsninger for Rheinische Baustoffwerke GmbH

Om det gjelder veiing av hjullaster, kjøretøyvekt eller dumping: På alle tre ladesteder er tid penger. Å optimalisere arbeidsprosesser sparer ikke bare økonomiske ressurser og tid.

«Med løsningene fra PFREUNDT går alle prosesser hånd i hånd.» Herr Tos, leder for IT-produksjonssystemer hos Rheinische Baustoffwerke GmbH, er synlig stolt over innovasjonen som PFREUNDT systemløsninger bidrar med i bedriften hans. Medarbeiderne er også begeistret, og får fordelene av det mobile veiesystemet i form av høyere sikkerhetsstandarder under samtidig bedre sammenkobling av de involverte administrasjonsenhetene.

Les mer om de innovative systemløsningene fra PFREUNDT GmbH: Dermed skjer lasting og tipping hos RBS med den største mulige sikkerheten, grundigheten og veldig fort.

Hjullasterveiing

Rask og sikker dataoverføring fra hjullasteren til sluttkunden

Mye fram og tilbake, mye papirarbeid og fastkjørte organisasjonsprosesser.

Hos Rheinische Baustoffwerke er det nå noe som tilhører fortida. På grunn av systemløsningen som brukes for utvinning kan mye papirarbeid og overflødige analoge dataveier spares. På grunn av den digitale prosessen er det ikke lenger mulig å miste veiedata, eller å overføre de feil til datasystemet.

I tillegg kommer økt komfort for kunder og medarbeidere. Bedriften i Erkelenz konsentrerer seg nå bare på en effektiv gjenvinningsprosess uten overflødig ventetid – PFREUNDT Web Portal tar seg av byråkratiet.

Fordelene til det nye hjullasterveiesystemet:

 • Mindre fare for ulykker fordi lastebilsjåføren slipper å klatre på hjullasteren
 • Raskere dataoverføring med den nyeste teknologien
 • Hovedkontoret har tilgang til all data med en gang
 • MFT-terminalen skriver ut fraktsedler i DIN A4-format og med mer data enn på veieseddelen
 • Det er mulig å skrive ut kvalitetsmerker, også attraktiv design takket være moderne laserskrivere
 • En QR-kode blir trykt på, som kunden kan bruke til å lese av alle data og bearbeide dem videre digitalt

Gammel og ny metode

Utvinning: Veiing med hjullastervekt

Den gamle metoden på stedet:

 1. Sjekk-inn: Lastebilsjåføren kjører til materialet, der hjullasteren står klar til å laste det.
 2. Overføring av grunndata: Lastebilsjåføren forlater eventuelt førerhuset og informerer føreren av hjullasteren om grunndataene.
 3. Lasting: Hjullasteren velger data på vekten og laster.
 4. Registrering av veiedata: Føreren av hjullasteren oppretter et veienotat, lastebilsjåføren kommer ut igjen og signerer det. 
 5. Dataoverføring: Lastebilsjåføren tar vare på utskriftene for lossestedet, hjullasterføreren beholder en kopi.
 6. Dataformidling I: Lastebilsjåføren overleverer utskriftene på lossestedet. Fordi dette er kaliberingspliktige kvitteringer blir de samlet og arkivert.
 7. Dataformidling II: På kontoret blir grunndataene overført i et system, og gjort tilgjengelig daglig i ERP-systemet.

Den nye, innovative metoden med PFREUNDT systemløsninger:

 1. Sjekk-inn: Lastebilsjåføren får et RFID-kort til lagring av veiedata én gang.
 2. Lasting/registrering av veiedata: En hjullaster med PFREUNDT WK60 veiesystem laster og registrerer veiedata.
 3. Lagring av veiedata: Ved hjelp av RFID-leseren/-skriveren på hjullasteren blir veiedata lagret på RFID-kortet.
 4. Selvbetjeningsterminal: Etter lasting og før utkjøring blir RFID-kortet lest av på selvbetjeningsterminalen.
 5. Godkjenning av veiedata: Sjåføren signerer veiedataene og skriver ut fraktseddelen.

 

Veiing med kjøretøyvekt

Mer sikkerhet og mindre innsats for medarbeiderne

Kort i stedet for loggbok – ved lasting med hjullaster eller silo blir alle nødvendige data nå lagret på en RFID-brikke hos RBS. Takket være denne smarte prosessen trenger lastebilsjåføren ikke å forlate førerhuset før etter lasteprosessen. Alle andre prosesser skjer digitalt. Det unngår ventetider og prosessene blir optimalisert.

Med den nye multifunksjonsterminalen (MFT) kan kunder få innsyn og godkjenne lastedata. Alle registrerte lastedata blir sendt som PDF og råfil til kontoret, og en kopi til hovedkontoret, det den automatiske dataimporten i ERP-systemet skjer.

Fordelene til den nye metoden:

 • Hovedkontoret har tilgang til raskt tilgjengelig data
 • Data blir sendt til SAP-systemet og lagret sentralt der
 • Lastebilsjåføren slipper å forlate kjøretøyet under lasting og veiing, noe som reduserer mulige farer
 • Vedkommende forlater førerhuset bare i utgangsområdet, ved multifunksjonsterminalen (MFT), for å opprette fraktseddelen
 • Fraktsedler blir utstedt helautomatisk og krever ingen medarbeidere
 • Fraktseddelen blir utgitt i DIN A4-format og inneholder mer informasjon
 • Kvalitetssegl og QR-kode er også tilgjengelig
 • Blandet drift er mulig med silolading, hjullasterlading og kjøretøyvekt, og kan brukes tidsbegrenset i perioder med høy aktivitet

Gammel og ny metode

Utvinning: Veiing med kjøretøyvekt med hjullader og silo

Den gamle metoden på stedet:

 1.  Sjekk-inn/lasting: Lastebilen som har kjørt inntil blir fylt med hjullaster eller fra silo, og kjører deretter på kjøretøyvekta.
 2. Registrering av veiedata: RBS-medarbeideren legger inn all grunndata manuelt – kunde, byggeplass, registreringsnummer, speditør, artikkel, leveringstype og mer kan være nødvendig. Deretter blir lastebilen veid. Med den lagrede taravekten og bruttovekten som blir beregnet, kan nettovekten til lasten bestemmes. Men den lagrede taravekten gjengir ikke den faktiske tomvekten til kjøretøyet, og fører derfor til et avvik i nettovekta (vekta på de utleverte materialene). Dersom ønsket mengde materiale ikke har blitt lastet, må lastebilsjåføren kjøre tilbake til lastestedet.
 3. Lagring av veiedata I: Sjåføren signerer nå på signaturbrettet og får utskriften av fraktseddelen fra RBS-medarbeideren.
 4. Lagring av veiedata II: For kontoret bytter vektdatamaskinen sin grunn- og veiedata syklisk med serveren hos forvaltningen.

Den nye, innovative metoden med PFREUNDT systemløsninger:

 1. Sjekk-inn / registrering av veiedata: Lastebilen veies med PFREUNDT kjøretøyvekt. Lastebilsjåføren får et RFID-kort med lagrede veiedata.
 2. Lasting: Avhengig av omstendighetene laster en hjullaster eller et siloanlegg lastebilen.
 3. Registrering av veiedata: Før utkjøring blir den lastede lastebilen veid igjen, og veiedataene lagret på RFID-kortet.
 4. Godkjenning av veiedata: RFID-kortet blir lest av på selvbetjeningsterminalen. Sjåføren signerer veiedataene og skriver ut fraktseddelen.
 5. PFREUNDT Web Portal: Overføring av veiedata i sanntid til SAP-systemet for videre bearbeiding. Det er ikke behov for manuell registrering.

 

Veiing under dumping

Rett prosess i toppfart

Avfallshåndteringprosesser er ofte forbundet med kompliserte byråkratiske prosesser.

Slik er det ikke hos Rheinische Baustoffwerke i Hürth, Tyskland: Takket være den smarte inndelingen for førstegangs leveranser, og et ekspresspor for faste kunder, slipper de lange ventetider. Alle nødvendige dokumenter som godkjenninger blir levert inn, data lagret på RBS-kortet, og lest av med en leser under innkjøring. Systemet beregner vekta, og den blir automatisk skrevet på RBS-kortet etter at sjåføren har bekreftet det.

På en skjerm i høyde med førerhuset bekrefter lastebilsjåføren leveringen, dumpestedet blir vist direkte på skjermen og skrevet på RBS-ladekortet. Med GPS-koordinatene blir utleveringsstedet lagret digitalt og kan dermed spores permanent. Etter tømming kjører lastebilen igjen på gulvvekta og parkerer i nærheten av den nye multifunksjonsterminalen. Vedkommende setter inn kortet og kan se på alle registrerte data på en berøringsskjerm, og bekrefte alt med en signatur på slutten.

En tjeneste sender alle data som ble registrert i løpet av prosessen til kontoret. PDF- og råfiler, inkludert kopier av alle veiedata som ble generert, sendes til hovedkontoret. Her blir de lagt inn i ERP-systemet automatisk.

Fordelene til den nye systemløsningen i ett:

 • Raskt tilgjengelig data
 • Avlasting av medarbeidere på vekta, fordi typiske arbeidsprosesser bortfaller
 • Attraktive fraktsedler med mer informasjon og i praktisk DIN A4-format
 • Prøvetaking kan ikke bli glemt fordi systemet krever det
 • Kortere ventetid takket være ekspresspor
 • Økt gjennomgang
 • GPS-data fra dumpestedet muliggjør høypresis dokumentasjon
 • Europas mest moderne veiesystem takket være innovativ teknologi som tar hensyn til bærekraft og optimaliserte prosesser

 

Gammel og ny metode

Avfallshåndtering: Veiing med kjøretøyvekt

Den gamle metoden på stedet:

 1. Sjekk-inn: Tidligere var første stopp for lastebilsjåføren på området til RBS-mottaksstedet for masseuttak og støpesand i Hürth kontorkonteineren.
 2. Registrering av veiedata og materiale: Etter å ha parkert lastebilen på vekta leverer sjåføren dokumentene sine i konteineren ved første levering. Hvis det er snakk om en gjentakende levering, kontrollerer RBS-personalet dokumentene de allerede har, og gjennomfører en bruttoveiing med fast taraverdi.
 3. Prøveuttak: Prøver blir tatt sporadisk ved alle leveringer. Føreren legger igjen en digital signatur og får fraktseddelen i bytte.
 4. Lossing: Deretter får lastebilsjåføren beskjed om lossestedet og kjører dit for å losse.
 5. Overføring av dataene: På kontoret ankommer grunn- og veiedata med neste sykliske utveksling.

Den nye, innovative metoden med PFREUNDT systemløsninger:

 1. Sjekk-inn / registrering av veiedata: Ved innkjøring blir det lastede kjøretøyet veid og lasten kontrollert. Disse dataene blir lagret på et RFID-kort.
 2. Bearbeiding på området: Dataene på RFID-kortet blir åpnet med en mobil-app, undersøkt og protokollført med GPS-data på losseplassen.
 3. Lossing: Lasten blir losset på den angitte posisjonen på området.
 4. Registrering av veiedata: Etter lossing blir det tomme kjøretøyet veid og veiedataene lagret på RFID-kortet.
 5. Godkjenning av veiedata: Før utkjøring blir RFID-kortet lest av på selvbetjeningsterminalen, sjåføren signerer veiedataene og skriver ut fraktseddelen.