Innovative systemløsninger til Rheinische Baustoffwerke GmbH

Uanset om det er vejning med hjullæsser, køretøjsvægte eller tipning: På alle tre læssesteder er tid lig med penge. Ved at optimere arbejdsprocesserne spares ikke alene økonomiske og tidsmæssige ressourcer.

”Med løsningerne fra PFREUNDT går alle processer hånd i hånd.” Alexander Tos fra ledelsen af IT-produktionssystemer hos  Rheinische Baustoffwerke GmbH er tydeligt stolt over de innovationer, som systemløsningerne fra PFREUNDT har givet virksomheden. Også medarbejderne er begejstret og nyder godt af højere sikkerhedsstandarder plus bedre netværksforbindelse mellem de deltagende administrationsenheder takket være de mobile vejesystemer .

Læs mere om de innovative systemløsninger fra PFREUNDT GmbH: Sådan foregår læsning og aflæsning med størst mulige sikkerhed, grundighed og hurtighed hos RBS.

Hjullæsservejning

Dataoverførsel hurtigt og sikkert fra hjullæsser til slutkunde

Mange veje, mange bilag og gammelkendte organisationsprocesser.

Hos Rheinische Baustoffwerke hører dette nu fortiden til. Takket være den anvendte systemløsning i forbindelse med udvinding er der nu en masse papirer og overflødige analoge dataveje, der kan spares. Vejedata kan med den digitale proces nu ikke længere gå tabt eller blive overført forkert til EDB-systemet.

Dertil kommer ekstra komfort for kunder og medarbejdere. I Erkelenz koncentrerer man sig nu blot om en effektiv udvindingsproces uden overflødige ventetider – det bureaukratiske arbejde overtages af PFREUNDT Web Portal.

Fordelene ved det nye hjullæsser-vejesystem:

 • Mindre risiko for ulykker, fordi lastbilchaufføren ikke stiger op på hjullæsseren
 • Hurtigere dataoverførsel med aktuel teknik
 • Centralen har straks adgang til alle data
 • MFT-terminalen udskriver følgesedler i A4-format og med flere data end på vægtstrimlen
 • Aftryk af kvalitetsmærker er muligt, ligesom visuelt appellerende design takket være moderne laserprinter
 • Påtrykning af QR-koden, som slutkunden kan bruge til at indlæse alle data til videre digital bearbejdning

Transport af gammelt og nyt

Udvinding: Vejning ved hjælp af hjullæsservægt

Den gamle procedure på stedet:

 1. Check-in: Lastbilchaufføren kører til materialet, hvor hjullæsseren står klar til lastning.
 2. Stamdata sendes: Lastbilchaufføren forlader evt. sit førerhus og giver sine stamdata videre til føreren af hjullæsseren.
 3. Lastning: Hjullæsseren vælger data på vægten, og lastningen foretages.
 4. Registrering af vejedata: Føreren af hjullæsseren opretter et vejenotat, lastbilchaufføren stiger ud igen og underskriver dette. 
 5. Dataoverførsel: Lastbilchaufføren opbevarer udskrifterne til aflæsningsstedet, føreren af hjullæsseren beholder et gennemslag.
 6. Dataoverdragelse I: Lastbilchaufføren afleverer udprintene til aflæsningsstedet. Som kalibreringspligtig dokumentation indsamles og arkiveres disse.
 7. Dataoverdragelse II: På kontoret overføres stamdataene til et system og stilles dagligt til rådighed af ERP-systemet.

Den nye, innovative procedure med PFREUNDT systemløsning:

 1. Check-in: Lastbilchaufføren modtager første gang et RFID-kort til at gemme vejedataene.
 2. Lastning/registrering af vejedata: En hjullæsser med PFREUNDT WK60 vejesystem læsser og registrerer vejedataene.
 3. Vejedata gemmes: Via en RFID skrive-/læseanordning på hjullæsseren gemmes vejedataene på RFID-kortet.
 4. SB-terminal: Efter lastningen og inden afgang udlæses RFID-kortet på SB-terminalen.
 5. Godkendelse af vejedata: Chaufføren underskriver vejedataene og udskriver følgesedlen.

 

Vejning køretøjsvægt

Mere sikkerhed og mindre besvær for medarbejderne

Små kort i stedet for hæfter – ved læsning via hjullæsser eller silo gemmes alle nødvendige data hos RBS nu på blot en enkelt RFID-chip. Takket være denne smarte procedure skal lastbilchaufføren først forlade sit førerhus efter lastningen; alle andre processer forløber digitalt. Dermed undgås ventetider, og processerne optimeres.

Med den nye MFT-terminal kan kunderne se og godkende læssedataene. Alle registrerede vejedata sendes som PDF og rå filer til kontoret og som kopi til centralen, hvor den automatiske dataimport til ERP-systemet finder sted.

Fordelene ved den nye procedure:

 • Centralen har adgang til hurtigt tilgængelige data
 • Dataene sendes til SAP-systemet, hvor de gemmes centralt
 • Lastbilchaufføren forlader ikke køretøjet under lastning og vejning, hvilket reducerer mulige risici
 • Kun i udgangsområdet, på MFT’en, forlader han førerhuset for at lave følgesedlen
 • Følgesedlen udstedes helt automatisk og kræver ingen medarbejdere
 • Følgesedlen trykkes i A4-format og indeholder flere informationer
 • Kvalitetsmærke og QR-kode er også tilgængelige her
 • Blandingsdrift med silolæsning, hjullæsserlæsning og køretøjsvægt er muligt og kan i spidsbelastningsperioder også anvendes med tidsmæssig begrænsning

Transport af gammelt og nyt

Udvinding: Vejning via køretøjsvægte med hjullæsser og silo

Den gamle procedure på stedet:

 1.  Check-in/lastning: Den ankomne lastbil fyldes med hjullæsser eller siloanlæg og kører derefter op på køretøjsvægten.
 2. Registrering af vejedata: RBS overdrager alle stamdata til medarbejderne manuelt – kunde, byggeplads, nummerplade, spedition, artikel, leveringsmåde og andre data kan være nødvendige. Derefter vejes lastbilen. Med den gemte taravægt og den beregnede bruttovægt kan lastens nettovægt nu bestemmes. Den gemte taravægt afspejler dog ikke køretøjets faktiske vægt i tom tilstand og medfører her en afvigelse af nettovægten (vægt af det afgivne materiale). Skulle den ønskede mængde materiale ikke være læsset, skal lastbilchaufføren tilbage til læssestedet.
 3. Lagring af vejedata I: Chaufføren underskriver nu på underskrifts-pad’en, hvorefter han får den udskrevne følgeseddel fra RBS-medarbejderen.
 4. Lagring af vejedata II: Til kontoret udveksler vægt-PC’en sine stam- og vejedata med serveren i administrationen i cykliske intervaller .

Den nye, innovative procedure med PFREUNDT systemløsning:

 1. Check-in/registrering af vejedata: Vejning af lastbilen via PFREUNDT køretøjsvægt. Lastbilchaufføren modtager et RFID-kort med de gemte vejedata.
 2. Lastning: Afhængigt af behovet læsser en hjullæsser eller et siloanlæg lastbilen.
 3. Registrering af vejedata: Inden afgang vejes den læssede lastbil igen, og vejedataene gemmes på RFID-kortet.
 4. Godkendelse af vejedata: RFID-kortet udlæses på SB-terminalen. Chaufføren underskriver vejedataene og udskriver følgesedlen.
 5. PFREUNDT Web Portal: Overførsel af vejedataene til SAP-systemet i realtid til videre bearbejdning. Ingen manuel registrering nødvendig.

 

Vejning ved tipningen

Korrekte processer i det højeste tempo

Bortskaffelsesprocesser er ofte forbundet med stort bureaukratisk besvær.

Sådan er det ikke længere hos Rheinische Baustoffwerke i Hürth: Takket være den smarte opdeling af første leverancer og en fastline til eksisterende kunder undgås lange ventetider. Alle nødvendige dokumenter såsom godkendelser sendes ind, dataene gemmes på RBS-kortet og hentes via en læser ved indkørslen. Systemet beregner vægtene, og disse skrives automatisk på RBS-kortet, når chaufføren har bekræftet.

På et display i niveau med førerhuset bekræfter lastbilchaufføren sin levering, han får vist tippestedet direkte på displayet, og det skrives på RBS-hukommelseskortet. Via GPS-koordinater gemmes afleveringsstedet digitalt, og det kan dermed hentes hele tiden. Efter aflæsningen kører lastbilen igen til gulvvægten og parkerer i nærheden af den nye MFT-terminal. Han sætter sit kort ind og kan se alle registrerede data på en touchscreen og til sidst bekræfte med sin underskrift.

Dataene, der er registreret i processen, sendes til kontoret via en tjeneste. PDF- og råfiler, inklusive kopier af alle genererede vejedata, sendes til centralen. Her integreres de automatisk i ERP-systemet.

Overblik over fordelene ved den nye systemløsning:

 • Hurtigt tilgængelige data
 • Medarbejderaflastning ved vægten, da monotone arbejdsprocesser falder bort
 • Visuelt appellerende følgesedler med flere informationer og i praktisk A4-format
 • Prøvetagning glemmes ikke mere, da systemet beder om dem
 • Kortere ventetider takket være fastline
 • Hurtigere flows
 • GPS-data fra tippestederne giver mulighed for maks. præcis dokumentation
 • Topmoderne vejesystem i hele Europa takket være innovativ teknik med blik for bæredygtighed og optimale processer

 

Transport af gammelt og nyt

Bortskaffelse: Vejning ved hjælp af køretøjsvægte

Den gamle procedure på stedet:

 1. Check-in: Indtil nu har lastbilchaufførens første vej på fabriksarealet tilhørende RBS Annahmestelle für Bodenaushub und Gießereisand i Hürth ført til kontorcontaineren.
 2. Vejedata og materialeregistrering: Når chaufføren har parkeret sin lastbil på vægten, afleverer han sine dokumenter i containeren ved første levering. Hvis der er tale om en opfølgende levering, kontrollerer RBS-personalet de allerede eksisterende dokumenter og gennemfører en bruttovejning med fast taraværdi.
 3. Prøvetagning: Der tages sporadisk prøver ved alle leveringer. Chaufføren skriver under digitalt og modtager så følgesedlen.
 4. Losning: Derefter får lastbilchaufføren udpeget aftipningsstedet , og han kører så derhen og læsser af.
 5. Overdragelse af data: På kontoret ankommer stam- og vejedataene med den næste cykliske udveksling.

Den nye, innovative procedure med PFREUNDT systemløsning:

 1. Check-in/registrering af vejedata: Ved indkøringen vejes det læssede køretøj, og lasten kontrolleres. Disse data gemmes på et RFID-kort.
 2. Bearbejdning på arealet: Dataene på RFID-kortet hentes via en mobil app, de sorteres, og aflæsningspladsen logges via GPS-data.
 3. Losning: Lasten aflæsses på arealet på den angivne position.
 4. Registrering af vejedata: Efter losningen vejes det tomme køretøj, og vejedataene gemmes på RFID-kortet.
 5. Godkendelse af vejedata: Inden afgang udlæses RFID-kortet i SB-terminalen, chaufføren underskriver vejedataene og udskriver følgesedlen.