Mobila vägningstekniker för lastning, transport och digitala processlösningar – så att utvinningen blir mycket enkel

Robust, hållbar och effektiv – det är vad du kan lita på med den innovativa PFREUNDT-vågen. Med de olika kraven på materialvägning i utvinningsindustrin är pålitliga och exakta vågar oersättliga.

Mobila vägningssystem från PFREUNDT erbjuder helt nya möjligheter för exakt vägning av material för att digitalisera processkedjan och därmed effektivisera den.

Förutom fördelar i det egna företaget, underlättas bearbetningen med logistik och underleverantörer betydligt: Med de enorma mängderna byggmaterial måste säkerheten i godstrafiken garanteras. En exakt vägning är oundviklig för transport och måste säkerställas exakt under själva lastningsprocessen med hjälp av mobila vägningssystem.

Om beställningar görs hos underleverantörer kan alla materialflöden och hela utvinningsprocessen spåras. Detta skapar förtroende från båda sidor.

PFREUNDT WK60-serie

Flexibel, framtidssäker, tillverkaroberoende och verifierbar

  • Första steget mot digitalisering i utvinningen
  • Effektiv lastning genom maximalt utnyttjande
  • Överenstämmelsebedömd av PFREUNDT
  • Automatisering av vägningsprocesser
  • Datahantering med PFREUNDT Web Portal
  • Snabbare bearbetning tack vare integrerade vågar

Om kontrollvägning eller kalibrerbar vägning för lagligt säker handel: Med de ekonomiska och hållbara PFREUNDT-lösningarna är du väl rustad inom utvinnignsindustrin. Även för framtida utmaningar.

För enkel, exakt och effektiv vägning finns WK60-serien i olika versioner, perfekt anpassade efter dina behov. Få mer information nu om WK60, hjärtat i våra mobila vägningslösningar.

Produktportfölj

Produkt inom området utvinning

För våra kunder inom utvinningsindustrin utvecklar vi mobila och stationära vägningssystem som är mycket användbara och mycket pålitliga. Vi erbjuder en mängd olika vägningslösningar för varje process i processkedjan. Ta reda på mer om vår produktportfölj.

Systemlösningar

Digitalisering i utvinningsindustrin: Med nätverksansluten vägningsdataregistrering över hela processkedjan gör vi dig redo för framtiden

Vägning 4.0 – detta står för förenkling av operativa rutiner och digitalisering av processen. Dra nytta av tids-, personal- och ekonomiska besparingar i befintliga logistiska processer.

Hos PFREUNDT får du ett enhetligt mobilt vägningssystem som är kompatibelt med alla standardfordon i din flotta. Du kan få en överblick över alla digitala vägningsdata i vår PFREUNDT Web Portal. Uppgifterna kommer överförs direkt från PFREUNDT-vägningssystem till portalen och är omedelbart tillgängliga för vidare bearbetning och utvärdering. Få inte bara mer perspektiv och optimerad planering, utan se även potential genom individuella analyser och rapporter som underlag för dina beslut.

Dessa och andra fördelar resulterar i:

Förklarande film

Systemlösning för utvinningsföretag

Ta reda på mer om PFREUNDT-vägningssystemlösningar i vår video. Dessa är anpassade till dina specifika krav och driftprocesser och de kan enkelt integreras i din nuvarande maskin- och fordonspark. Nätverksansluten vägningsdataregistrering över hela processkedjan sparar tid och pengar i operativa processer. Ta reda på mer till våra Referenser.