PFREUNDT Load & Go

Nästa steget i att digitalisera din verksamhet – enkelt via förarens smartphone.

Med webbappen PFREUNDT Load & Go kan hela beställningsprocessen visas digitalt och i realtid för alla inblandade – från Uppdragsurval, lastning och vägningsdataregistrering fram till lossning och följesedelsgenerering. Genom minskningen av manuella aktiviteter ökar effektiviteten i beställningshanteringen.

PFREUNDT Load & Go – fördel

Tänkt ur användarens synvinkel

Innovationen för alla förare

 • Behandla beställningar snabbare med den senaste tekniken
 • Inget mer papper, allt digitalt
 • Digital leveranssedel – inget mer pappersarbete
 • Maximal transparens skapar maximal effektivitet
 • Överensstämmelse med föreskrifter om förebyggande av olyckor

PFREUNDT Load & Go

"Bli mer effektiv – vi stödjer dig med vettig teknik och erfarna yrkesmän."

Steffen Ross, Product Manager Web Portal
PFREUNDT GmbH

PFREUNDT Load & Go funktioner

DET ÄR SÅ ENKELT FÖR FÖRAREN.
MED PFREUNDT LOAD & GO

1. Välj uppdrag

 • Lastbilschauffören ser i PFREUNDT Load & Go-appen de beställningar som är planerade för honom för dagen.
 • Framme på fabriken väljer lastbilschauffören den aktuella beställningen och kan se alla beställningsdata som är relevanta för honom.
 • Lastningen börjar, vägningsdata registreras digitalt med PFREUNDT WK60 elektroniska vägningssystem.

i bakgrunden arbetar företaget MED PFREUNDT Web Portal

Ange och disponera uppdrag

 • Beställningsplaneraren lägger in alla beställningsdata i PFREUNDT Web Portal.
 • Webbportalen överför dessa data både i PFREUNDT Load & Go och i PFREUNDT WK60 vägningssystem. Således ser både lastbilschauffören och hjullastarföraren identiska uppgifter.

2. Följ lastningen live

 • Lastbilschauffören följer lastningen i realtid på sin smartphone och har full insyn om rätt lastningsmängd.
 • Lastbils- och maskinförare ser identiska vägningsdata under hela lastningsprocessen.

Ta emot och överför vägningsdata i realtid

WK60 vidarebefordrar vägningsdata i realtid till webbportalen, som överför data parallellt till Load & Go.

3. Bekräfta digitalt

 • Digital följesedel lastning
  Lastbilschauffören bekräftar vägningsdata med en digital signatur på sin smartphone och slutför processen.
 • Digital följesedel AVLASTNING Kunden bekräftar mottagandet av lasten med en digital signatur direkt på lastbilschaufförens smartphone.

Datamottagning och permanent datasäkerhetskopiering

Alla uppdrag och data digitalt på ett ställe

 • Load & Go överför följesedeln tillsammans med digitala signaturer direkt till webbportalen.
 • Varje processteg, från beställningsdisposition till vägning av data till slutförande av beställningen, dokumentering och arkivering.