Den snabba och pålitliga kalibreringstjänsten från PFREUNDT

PFREUNDT GmbH är representerade över hela världen med sina stationära och mobila enheter för vägningsteknik. Vi organisera överensstämmelsebedömningen och kalibreringen med ett team av erfarna experter för våra kunders vägningssystem.

PFREUNDT erbjuder en komplett kalibreringstjänst från ett ställe: De flexibla tekniska teamen i kalibreringshallen på Robert-Bosch-Strasse tar hand om överensstämmelsebedömning och kalibrering, kontrollvägning och efterjustering. Överensstämmelsebedömning och kalibrering kan också utföras på plats hos kunden. Den omfattande kalibrerings- och uppföljningstjänsten följer entreprenörer under hela idrifttagningen av ett vägningssystem. Från ansökan till planering och genomförande: Experterna på PFREUNDT tar hand om alla byråkratiska frågor åt dig. Med optimerade processer och ett konstant fokus på hållbara, effektivt planerade och schemalagda rutiner sätter PFREUNDT-servicestandarder. 

Överblick över dina fördelar

 • Unikt i Tyskland: Kalibreringstjänst på plats hos dig
 • Ingen stilleståndstid på flera dagar för dina maskiner
 • Det är inte nödvändigt att ta sig till testkontoret – PFREUNDT kommer till dig
 • PFREUNDT organiserar och schemalägger åt dig
 • Stor fordonspark med sex kalibreringsfordon
 • Erfarna servicetekniker känner till dina maskiner – det sparar tid


Startskott för den nya vågen

Planering och montering av en ny våg är avslutad, nu följer ett oumbärligt steg för idrifttagningen: Efter att beställningen har gjorts kommer den ansvarige operatören att kontakta dig. Vi kommer att organisera ett möte med dig kalibreringsansökan skickas in.

Den fullständiga kommunikationen är naturligtvis en del av vårt kundservicepaket. Efter framgångsrik skriftlig bekräftelse på mötet kommer våra servicetekniker att montera vågen. För att undvika senare viktskillnader som kan uppstå på grund av friktion i lyftsystemet görs överensstämmelsebedömningen efter cirka fyra veckor. Förutsättningen är att vågen har använts i minst 150 drifttimmar. Från och med detta ögonblick kan vågen användas i laglig handel i två år.

Överblick över dina fördelar

 • Flexibel schemaläggning med klar tidsfördel: Pfreundt har rätt att utföra överensstämmelsebedömningar utan en anställds närvaro av från kalibreringskontoret.
 • Snabb, flexibel service: Sex kalibreringsförare är alltid ute på vägarna för PFREUNDT och är därför alltid redo.
 • Säkerhet genom erfarenhet: Vår erfarenhet sparar tid åt dig och därmed pengar jämfört med den konventionella metoden.

 

Kalibreringstjänsten från PFREUNDT

Vartannat till vart tredje år ska en våg som används för laglig handel kalibreras. PFREUNDT tar hand om alla tjänster såsom ansökan, planering och genomförande åt dig.

När kalibreringen ska ske kontaktar vi våra kunder via e-post och påminner om den lagstadgade besiktningen. Du kan nu beställa kalibreringen online . Våra medarbetare bekräftar beställningen, skickar in kalibreringsansökan och koordinerar datumet med dig .

Serviceteknikern kommer till dig vid mötet och övervakar kalibreringen på plats. Kalibreringsansvarig kalibrerar vågen och sätter dit den etikett som krävs. Detta avslutar testet och maskinen kan användas igen i två till tre år. 

Överblick över dina fördelar

 • Fullständig mötesorganisation av medarbetare
 • Besparingspotential, till exempel genom att slå samman flera tester på en plats, så att teknikerna kan spara in resor
 • Erfarna tekniker som kan vägningssystemet i detalj följer kalibreringen

Din kontaktperson

"Vi följer dig pålitligt och serviceorienterat genom kalibreringsprocessen."

Mike Kitzinger och Jens Lange

Kontaktperson kalibreringstjänst PFREUNDT

Telefon: +49 (0) 28 62/98 07-0
E-post: eichservice@~@pfreundt.de

PFREUNDT Web Portal

Börja i din digitala framtid

Vi förser dig med dina digitala vägningsdata i realtid och skapar de anslutningar och gränssnitt som du behöver för detta. Till exempel kan vår teknik kopplas ihop via GPS, mobil kommunikation och WLAN. Testa nu PFREUNDT Web Portal gratis!

PFREUNDT-systemlösningar

Nätverksansluten vägningsdataregistrering

Förenkla dina komplexa och tidskrävande arbetsprocesser med digital och nätverksansluten vägningsdataregistrering. Oavsett om det är en standardlösning eller en individuell lösning över hela din processkedja – Med den framtidsorienterade PFREUNDT-vägningstekniken sparar du tid och pengar.