VIJESTI I MEDIJI
VIJESTI

PFREUNDT je odlikovan oznakom kvalitete „Sicher mit System“

Zaštitu na radu (sigurnost na radu i zdravstvena zaštita) sustavno integrirati u upravljanje i organizaciju pogona, kako bi svi zaposlenici ostali zdravi i radno sposobni, to je cilj koji si je zadala tvrtka PFREUNDT. S dobivanjem oznake kvalitete „Sicher mit System“ postignut je bitan korak ka ostvarivanju tog cilja.

Sustavna zaštita na radu i učinkovit sustav upravljanja za zaštitu na radu znači: ciljano planiranje i sustavna organizacija sigurnosti i zaštite na radu te dosljedno provođenje kao vodećeg zadatka.

Manfred Schlettert i Stephan Naber su u tvrtki PFREUNDT preuzeli taj zadatak i izgradili sustav upravljanja za zaštitu na radu te ga integrirali u poduzeće. Revizija strukovnog udruženja provjerila je primjenjuju li se sve potrebne mjere i provode li se u svakodnevnici na poslu. Anketiranjem rukovodećeg osoblja i zaposlenika revizori su dobili sliku o stvarnoj zaštiti na radu u tvrtki PFREUNDT i njihov je rezultat bio vrlo pozitivan, tako da su na kraju mirne savjesti mogli dodijeliti oznaku kvalitete „Sicher mit System“ – skraćeno SmS.

Službenu predaju certifikata odgovornim osobama obavio je gospodin dr. Nowak iz BGHM (Berufsgenossenschaft Holz und Metall - Strukovno udruženje za drvo i metal) dana 31. kolovoza 2016. u tvrtki PFREUNDT u Südlohnu. Gospodin dr. Nowak još je jednom naglasio da možemo biti ponosni na sve što smo postigli, no da se dugoročni uspjeh postiže tek kad se učinkovitost upravljanja za zaštitu na radu redovito provjerava i kontinuirano poboljšava.


Manfred Schlettert, dr. Nowak i Stephan Naber
;